Seznamte se s námi

MUDr. Vendula Valentová

Praktická lékařka

Promovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2009. Od roku 2009 do 2018 jsem byla zaměstnaná ve Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně na II.interní klinice. Pracovala jsem na všeobecném interním oddělení a kardiologické JIP s intermediální péčí. V roce 2012 jsem úspěšně absolvovala interní kmen (ekvivalent I. atestace z interny).

Vzdělání v oboru všeobecný praktický lékař mi umožnila zkušená a erudovaná lékařka MUDr. Eliška Fuksová. Následně jsem v roce 2017 úspěšně složila atestační zkoušku.

V rámci evropského postgraduálního programu jsem také pracovala 6 měsíců v Jižní Americe (převážnou část v Peru).

Jsem členem České internistické společnosti a Společnosti všeobecných praktických lékařů. Jsem účastník pravidelných vzdělávacích akcí a konferencí. Jsem držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání. Absolvovala jsem kurzy paliativní medicíny, zaměřené na nemocné v terminálním stavu.

Mluvím anglicky. Rozumím španělsky a portugalsky.

Zkušená všeobecná zdravotní sestra s praxí na chirurgickém oddělení FN Brno a téměř dvacetiletou praxí u všeobecného praktického lékaře, znalá problematiky a úskalí tohoto oboru. Díky jejím dlouholetým zkušenostem je samozřejmností bezproblémový odběr krve.

Jana Haluzová

Zdravotní sestra